Reklama
 
Blog | Jakub Čejchan

Otevřený dopis předsedovi vlády

Vážený pane prémiére,

jsem obyčejný člověk, který rád chodí do lesa.
Zajímám se o přírodu a není mi lhostejné, jak se v naší zemi nakládá s přírodním bohatstvím. Lesy jsou tím nejcennějším, co máme- dávají nám dřevo, zadržují v krajině vodu, čistí vzduch a jsou domovem stovek různých druhů zvířat a rostlin. Přesto je často nechápeme. Nesmyslně a marně bojujeme proti kůrovci, který byl odjakživa součástí životního cyklu zdravého lesa, divíme se, když naše podle plánku vysázené smrky zfoukne nejbližší vichřice, a nechceme vidět, že šířící se holiny se stávají pustinou bez života, po níž po silnější letní bouřce steče všechna voda do nejbližší vsi. Přesto někdy stačí tak málo, aby se člověk k přírodě choval ohleduplně.
Vaše vláda chce být vládou reforem a změny. Žádám Vás proto, aby změny, které podniknete, byly změnami důslednými a opravdovými. Ve vladním prohlášení jste slíbili, že kabinet „přehodnotí dosavadní koncepce a prověří způsob nakládání se státními lesy, prověří prodej majetku a nákup služeb s. p. Lesy ČR.“ Řekli jste, že vláda „bude prosazovat dynamický obchodní systém, který zajistí všem partnerům rovné podmínky. “ Nyní přišel čas dokázat, že jste nemluvili do větru.
Na jaře letošního roku byl zastaven obří tendr, který vypsala státní firma Lesy ČR. Upravoval težbu dřeva tak, že de facto svěřoval veškerou težbu v lese do rukou několika velkých firem. Pochybnosti nad správností takového kroku tehdy projevila široká veřejnost- kriticky se vyjádřili přední čeští odborníci, profesoři několika českých univerzit, neziskové organizace ale i bežní občané. Výhrady k tzv. megatendru měl také antimonopolní úřad. Díky parlamentnímu usnesení, které vládu vyzývalo k zrušení zakázky, byl nakonec tendr zastaven. V parlamentu tehdy usnesení podpořila drtivá většina poslanců.

Přesto se nyní vedení Lesů ČR s podporou ministra zemědělství Ivana Fuksy opět pokouší prosadit skrytou privatizaci českých lesů. Chystaný jednoletý tendr totiž má být vypsán podle téměř identických pravidel jako zrušený jarní megatendr. Pokud budou podmínky skutečně nastaveny tak, že většina težby připadne do rukou velkých težařských akciovek, bude to mít nevratný vliv na české lesnictví i zdraví samotných lesů. Tím, že právo težit dáme několika velkým firmám, které k danému místu nemají žádný vztah, výrazně narušíme vazbu mezi člověkem a lesem.
Přes všechna usjišťování pana ministra, že se jedná o krok dočasný, o tom osobně velmi pochybuji. Tak velký zásah do správy lesů totiž již nepůjde po roce, během nějž pravděpodobně zkrachují drobní zpracovatelé dřeva, vrátit zpět. Jednou provždy tak budou pryč doby, kdy lesník byl člověk, který o les pečoval. Pokud cena dřeva bude tím jediným, na čem záleží, stane se lesník tím, kdo les pouze kácí.
Proto vás žádám, abyste byl nadále člověkem, kterého si tato země zvolila za prémiéra; člověkem, který se nebojí přinést změnu- v činech i myšlení. Žádám Vás, přehodnoťte postoj vlády k chystanému tendru a umožněte, aby se i příští rok dřevo těžilo podle původních podmínek.

Vznikne tak dostatečný prostor ke skutečně seriózní a odborné debatě o budoucím osudu našich lesů.

S upřímným pozdravem

Jakub Čejchan

Reklama